Utrotning av HPV och livmoderhalscancer – Medarbetare

Alla kvinnor födda 1994-1998 och som är bosatta i Region Stockholm erbjuds kostnadsfri vaccination mot HPV med början den 4 oktober 2021.

Information till medarbetare

⇒ Se klippet från den 19 oktober på TV4 och ta del av det “Nya målet: Utrota HPV-viruset”, där professor Joakim Dillner berättar om satsningen att utöka skyddet mot livmoderhalscancer genom vaccination och HPV-test med målet att utrota viruset och cancern.

Arbetsmaterial

Bakgrundsinfo_HPVvacc vid cellprov

Delegeringsblankett 211011

Ersättning_HPVvacc vid cellprov

Vid BM-besöket

Checklista HPVvacc vid cellprov 23-25år

Hälsodeklaration – HPV-vaccination

Kommunikationsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal om HPV

Om Gardasil9

Välkommen till MSD Vacciner

Beställning av Gardasil9

Instruktion till mottagare av vaccin

Riktlinje – Administrering Gardasil9

Dokument till kvinnan

Kallelse – Cellprovtagning med vaccination hos BMM

Brev – Inbjudan till vaccinationsmottagning och HPV-test

Forskningspersonsinformation och Samtycke

Frågor & Svar

Broschyr – Information till dig som ska få HPV-vaccin_sve

FAQs

Frågor & Svar – Medarbetare

Bakgrundsinformation

Vaccination och screening

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). För att förebygga cancer orsakad av HPV ingår HPV-vaccination i det svenska barnvaccinationsprogrammet och ges i årskurs 5. Vaccinet infördes för alla flickor år 2010 och inkluderar sedan 2020 även pojkar.

Screening används för att hitta kvinnor med risk att utveckla livmoderhalscancer för att tidigt kunna behandla eventuella cellförändringar. Det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer bjuder in alla kvinnor utifrån personnummer från 23-års ålder för testning mot HPV och cellförändringar.

Sveriges plan för utrotning av HPV och livmoderhalscancer

Sveriges riksdag beslutade den 14:e april 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer och programmet startades den 3:e maj 2021 genom att erbjuda HPV-vaccination tillsammans med HPV-screening.

Som ett första steg i en snabbare utrotning erbjuds nu kvinnor födda 1994-1998, vilka inte innefattades av barnvaccinationsprogrammet, HPV-vaccination i samband med HPV-screening vid ett antal barnmorskemottagningar, för så kallad “catch-up” vaccination.

För att ytterligare skynda på utrotningen av HPV och livmoderhalscancer kommer fler kvinnor att snabbare erbjudas HPV-vaccination tillsammans med ett självprovtest mot HPV, genom att använda några av vaccinationsmottagningarna mot Covid-19. Alla kvinnor födda 1994-1998 och som är bosatta i Region Stockholm kommer att erbjudas vaccination med början den 4 oktober 2021.

Målet är att livmoderhalscancer är utrotat i Sverige år 2025

Bild_utrota_HPV-Vacc

#utrotalivmoderhalscancer

 

LÄNKAR:

Nätverket mot gynekologisk cancer – utrotalivmoderhalscancer

Svensk förening för obstetrik och gynekologi – Cervixcancerprevention C-ARG

Läkemedelsvärlden – Gratis HPV-vaccinering till fler

Cancerfonden – Livmoderhalscancer

Film om utrotning av livmoderhalscancer

 

 

Translations

Information på andra språk – Translations