Swedish national HPV reference laboratory

Untitled

 

HPV är den viktigaste orsaken till livmoderhalscancer och allmän screening mot HPV är rekommenderat. De flesta HPV-tester riktar sig mot en konserverad region i HPV-genomet (L1), medan 2 andra gener (E6 och E7) är de viktigaste i genomet för onkogen transformation.  Vid tidigare nationell HPV-typning av alla cervixcancerfall i landet under en 10-årsperiod (1) befanns att cirka 3% av livmoderhalscancer innehöll HPV E6/E7 men saknade L1-regionen.

På det nationella referenslaboratoriet för HPV utför vi analys av HPV-negativ cancer och HPV-negativ HSIL åt många olika laboratorier. Vi analyserar dels olika delar av genomet, dels sällsynta HPV typer och om vi inte heller då hittat en förklaring så total-sekvenerar (sekvensbestämmer all arvsmassa) vi provet.

Analyserna är helt kostnadsfria inom vårt uppdrag som referenslaboratorium men vi behöver information om tidigare utförda HPV-analyser samt Cytologisk/histopatologisk diagnos.

Vi behöver minst 100 ul av original LBC (inte extraherat), om ni vill skicka fler prov från kvinnan går det bra. Vi behöver veta om det är ThinPrep eller SurePath.

Om PAD finns tar vi gärna snittat material 4×5 um i ett Eppendorfrör, konformat 1,5 mL rör med skruvkork. Vi har möjlighet att snitta själv om det behövs.

Vi behöver kontaktuppgifter till er för att kunna skicka resultatet. Gärna både mail och adress.

 

Proverna skickas till:

Nationellt Referenslaboratorium för HPV

Center för Cervixcancer prevention

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Att: Carina Eklund / Camilla Lagheden

Patologen, F56

141 52 Huddinge

 

Kontakt:

Carina Eklund: carina.eklund@ki.se

Camilla Lagheden: camilla.lagheden@ki.se

 

Referenser:

(1)  Nationwide comprehensive human papillomavirus (HPV) genotyping of invasive cervical cancer. Lagheden et al, Br J Cancer. 2018 May;118(10):1377-1381.