Utrotning av HPV och livmoderhalscancer

Fler vaccinationstider i närtid på Karolinska i Solna.

För att möta efterfrågan har vi från och med nästa vecka fördubblat antalet tider för HPV-vaccination på Karolinska i Solna. Reservera din tid i Huddinge eller Solna på Alltid Öppet.

⇒ Information till deltagare som erbjuds HPV-vaccination

⇒ Information till medarbetare och vaccinatörer

Bild_utrota_HPV-Vacc

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). Tack vare vaccination och screening mot HPV har vi nu möjlighet att utrota livmoderhalscancer, den första cancern att kunna bli utrotad i världen.

Världshälsoorganisationen WHO uppmanade år 2018 till global utrotning av livmoderhalscancer:

“It is preventable. It is treatable. It is time to eliminate it”.
“Det går att förebygga. Det går att behandla. Det är dags att utrota det.”

Några pressröster om utrotningskampanjen

TV4 “Efter fem” från den 19 oktober kan ni ta del av det “Nya målet: Utrota HPV-viruset”, där professor Joakim Dillner berättar om satsningen att utöka skyddet mot livmoderhalscancer genom vaccination och HPV-test med målet att utrota viruset och cancern.

HPV-vaccinationen är igång, SVT rapporterar från vaccinationsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdguiden 1177 skriver om “Ny satsning på vaccination mot HPV-virus” inom Stockholms län.

“För att ytterligare påskynda utrotningen av livmoderhalscancer kommer fler kvinnor att snabbare erbjudas HPV-vaccination tillsammans med ett kit för HPV självprovtagning, vid Karolinska universitetssjukhuset, säger Lena Sharp på Region Stockholm.

Mitti berättar om det unika projektet som ska utrota livmoderhalscancer. “Om fem år kan antalet fall av livmoderhalscancer vara nere på noll i Region Stockholm”, hoppas Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi.

Partier vill erbjuda gratis hpv-vaccinering till fler. Läkemedelsvärlden meddelar att “Flera aktuella riksdagsmotioner föreslår kostnadsfri så kallad catch up-vaccinering mot hpv. Vaccinering mot hpv väntas på sikt kunna minska, eller till och med utrota, livmoderhalscancer.”

Barnmorskan.se berättar barnmorskan Malin Vikström om kampanjen och att barnmorskor på barnmorskemottagning ska ge HPV-vaccin.