På plats under Järvaveckan: Fullgott förebyggande av cancer, för alla

Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland är på plats under Järvaveckan. Målet är att öka kunskapen om cancerprevention: genom goda levnadsvanor, tidig upptäckt av cancer genom screening och vaccination.

Utställnings- och vaccinationstält 31 maj- 1 juni

I RCCs tält (plats D06) presenteras de nationella screeningprogrammen för bröstcancer, livmoderhalscancer samt änd- och tjocktarmscancer. Det går även att få HPV-vaccination inom ramen för ”utrotningsprojeket” som går ut på att utrota livmoderhalscancer i Sverige.

Mer information om Järvaveckan finns här.