Quick guide vaccinate (CTS)

Regionala Cancercentrum i samverkan


Steg

1. Lägga till
2. Kontrollera
3. Vaccinera

 

Vänligen aktivera bildtexter:

 

Viktigt:

Man behöver inte leta efter sig själv i den nya versionen. Det är automatiskt och du ser ditt namn uppe till vänster.
Leta bara efter deltagaren, lägg till den, kontrollera hälsodeklarationen och vaccinera. Fortsätta med nästa deltagaren.