Några pressröster om Utrotningskampanjen

HPV-vaccinationen är igång, SVT rapporterar från vaccinationsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdguiden 1177 skriver om “Ny satsning på vaccination mot HPV-virus” inom Stockholms län.

“För att ytterligare påskynda utrotningen av livmoderhalscancer kommer fler kvinnor att snabbare erbjudas HPV-vaccination tillsammans med ett kit för HPV självprovtagning, vid Karolinska universitetssjukhuset, säger Lena Sharp på Region Stockholm.

Mitti berättar om det unika projektet som ska utrota livmoderhalscancer. “Om fem år kan antalet fall av livmoderhalscancer vara nere på noll i Region Stockholm”, hoppas Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi.

Barnmorskan.se berättar barnmorskan Malin Vikström om kampanjen och att barnmorskor på barnmorskemottagning ska ge HPV-vaccin.

HPV-vaccination för utrotning av livmoderhalscancer

Idag startar vaccination mot HPV (Humant papillomvirus) vid vaccinationsmottagningarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Alla 77000 kvinnor födda 1994-1998 inom Region Stockholm erbjuds kostnadsfri HPV-vaccination under hösten 2021. De första ca 100 kvinnor har vaccinerats nu idag. Syftet är att studera om en ökad andel HPV-vaccinerade yngre kvinnor kan utrota livmoderhalscancer i Sverige.

Nationell studie erbjuder självprovtagning för HPV

Den 23:e november 2020 startade HPV referenscentret vid KI en forskningsstudie som avser att utprova effektiva metoder att främja ökat deltagande och bättre förebyggande av cervixcancer genom att fler behandlingsbara förstadier upptäcks.

Under 2020 kommer cirka 6000 kvinnor i hela Sverige erbjudas ett kit för självprovtagning i hemmet, i första hand via SMS. Effektiva sätt att nå kvinnor som ej deltagit i screening och som har hög risk är en viktig del av arbetet med att permanent utrota cervixcancer i Sverige.

Kontakt: Ansvarig forskare, professor Joakim Dillner (joakim.dillner@ki.se)

Gynekologisk cellprovtagning med HPV-test från 23 års ålder.

Med början 2020 erbjuder Region Stockholm-Gotland gynekologisk cellprovtagning med HPV test för alla kallade kvinnor. Förut erbjöds detta enbart till kvinnor som fyllt 30 år. Den ändrade strategin kommer att utvärderas årligen för effekt och säkerhet i ett särskilt forskningsprotokoll som godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Fullständig information finns här