Kvinnor i Halland kan vara med och utrota livmoderhalscancer!

Från och med våren 2023 erbjuder Region Halland kvinnor födda 1994–1999 kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) med samtidigt självprov för HPV. Det gäller även kvinnor i åldersgruppen som redan är vaccinerade mot HPV.

Vaccination mot HPV och självprovtagning för HPV kommer att ske vid Kvinnohälsovårdens mottagningar i regionen.

Erbjudande och kallelse om att delta i studien i Region Halland kommer hem i brevlådan.

Det här är en del i en nationell kampanj för att utrota livmoderhalscancer i Sverige.