Öppet Symposium – Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer

Deltagande är gratis, men anmälan i förväg krävs (se länk i programmet).

 

Några höjdpunkter:

  • Snabb utrotning av HPV och cancer: Svenskt bidrag till Europe Beating Cancer Plan uppmaning till innovation inom cancerprevention.

  • Vaccination av utsatta grupper samt vaccination av män: Regeringsuppdrag om utredning om detta pågår. Stockholms läkemedelskommitte´ har gått före och redan utfärdat omfattande rekommendationer.

  • 3 år med självprovtagning för HPV inom ordinarie screening: Ökad bekvämlighet/tillgänglighet till screening och ökat deltagande

  • Ökad kunskap om oönskade effekter av screening

  • Genomgång av risken för cancer efter negativt provsvar visar på ett allt större problem med cancer efter falskt negativ cytologi. Lyckligtvis är cytologi numera avskaffat, i programmets rekommendationer.

  • Screeningen i framtiden, diskussion: Vilken screening behövs efter att HPV försvunnit?

  • Panelsamtal: Vilka strategier har varit mest framgångsrika för att uppnå hög täckning av kombinerad screening och vaccination?