Nationell studie erbjuder självprovtagning för HPV

Den 23:e november 2020 startade HPV referenscentret vid KI en forskningsstudie som avser att utprova effektiva metoder att främja ökat deltagande och bättre förebyggande av cervixcancer genom att fler behandlingsbara förstadier upptäcks.

Under 2020 kommer cirka 6000 kvinnor i hela Sverige erbjudas ett kit för självprovtagning i hemmet, i första hand via SMS. Effektiva sätt att nå kvinnor som ej deltagit i screening och som har hög risk är en viktig del av arbetet med att permanent utrota cervixcancer i Sverige.

Kontakt: Ansvarig forskare, professor Joakim Dillner (joakim.dillner@ki.se)

Gynekologisk cellprovtagning med HPV-test från 23 års ålder.

Med början 2020 erbjuder Region Stockholm-Gotland gynekologisk cellprovtagning med HPV test för alla kallade kvinnor. Förut erbjöds detta enbart till kvinnor som fyllt 30 år. Den ändrade strategin kommer att utvärderas årligen för effekt och säkerhet i ett särskilt forskningsprotokoll som godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Fullständig information finns här

 

1 2 3