Utrotning av HPV och livmoderhalscancer – Deltagare

Fler vaccinationstider i närtid på Karolinska i Solna.

För att möta efterfrågan har vi nu fördubblat antalet tider för HPV-vaccination på Karolinska i Solna. Reservera din tid i Huddinge eller Solna på Alltid Öppet.

Alla kvinnor födda 1994-1998 och som är bosatta i Region Stockholm erbjuds kostnadsfri vaccination mot HPV med början den 4 oktober 2021.


Det är enkelt att delta, boka bara din tid för HPV-vaccination i appen Alltid Öppet.

Tidsbokning för HPV-vaccination

Om du är intresserad – läs igenom Forskningspersonsinformation och samtycke och boka sedan tid för kostnadsfri HPV-vaccination vid vaccinationsmottagningarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna eller Huddinge (se nedan för adresser).

För att boka tid för kostnadsfri HPV-vaccination:
1. Logga in i appen AlltidÖppet med Mobilt BankID.
Har Du inte appen i din mobil redan så kan du söka efter den på App Store eller Google Play och installera den.
2. Det man ser först är “Mina ärenden“. Nedanför kommer “Nytt ärende” och när man fortsätter scrolla ner kommer man till “Upptäck” och där finns “Kampanj mot HPV och livmoderhalscancer VACCINATION HPV”, se bild nedan.
3. Klickar du där kommer först information om studien. Gå vidare genom att klicka “Välj” och sedan “Nästa”. För bokning väljer man Karolinska Huddinge eller Karolinska Solna och en ledig tid som passar. Lediga tider läggs ut efter hand (studien pågår minst till 2021-12-31).

Information om studien och hur du kan deltaga

Syftet med studien är att undersöka om utökad vaccination mot HPV bland yngre kvinnor kan utrota livmoderhalscancer i Sverige. Sedan 2010 vaccineras alla flickor mot HPV inom skolvaccinationsprogrammet (även pojkar från 2020), men kvinnor födda 1998 och tidigare har inte lika hög vaccinationsgrad. Därför erbjuds nu kvinnor födda 1994-1998 HPV-vaccination mot 9 HPV-typer med Gardasil9.

Är du redan vaccinerad mot HPV med det äldre vaccinet som skyddar mot 4 olika typer (Gardasil4)? Då kan du ändå vara med och få det nyare vaccinet som skyddar mot ytterligare 5 HPV-typer (Gardasil9). 

⇒ Se klippet från den 19 oktober på TV4 och ta del av det “Nya målet: Utrota HPV-viruset”, där professor Joakim Dillner berättar om satsningen att utöka skyddet mot livmoderhalscancer genom vaccination och HPV-test med målet att utrota viruset och cancern.

För att deltaga behöver du läsa Forskningspersonsinformationen samt lämna ditt Samtycke, se nedan informationsmaterial. Skriv gärna ut samtyckesblanketten och ta med till vaccinationen. Blanketten finns också att få på vaccinationsmottagningarna när du kommer. Var också beredd att svara på några frågor om din hälsa i samband med din vaccination (Hälsodeklarationsfrågor). Om du svarar ja på någon av frågorna är det inget hinder mot att deltaga och bli vaccinerad, men det är bra för vaccinatören att känna till.

Du som väljer att deltaga kommer efter vaccination att få ett HPV-prov hemskickat, som du enkelt tar själv. Instruktioner om hur du gör medföljer testet.

En del kvinnor bjuds in att deltaga på sin lokala barnmorskemottagning och får då per post en Kallelse till cellprovtagning med erbjudande om HPV-vaccination, men egen tidsbokning är endast möjlig via AlltidÖppet, se ovan.

Informationsmaterial

Brev – Inbjudan till deltagande

Forskningspersonsinformation och Samtycke

Hälsodeklarationsfrågor – HPV-vaccination

Kallelse – Cellprovtagning med vaccination hos BMM

Broschyr – Information till dig som ska få HPV-vaccin_sve

Frågor & Svar

Film om utrotning av livmoderhalscancer

Adress till vaccinationsmottagningarna

SOLNA

Gamla Karolinska Sjukhuset i Solna (huvudentré), A2:00, Karolinska Vägen 22, STOCKHOLM

Gå in genom huvudentrén i gamla sjukhusbyggnaden.
Gå rakt fram till informationsdiskarna för registrering.

HUDDINGE

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, M44, Hälsovägen, HUDDINGE

Gå in genom huvudentrén eller via entré M4 Hörselslingan 3.
Gå ner en trappa till plan 4 och följ skyltarna mot vaccinationsmottagningen.

Kontakt

Vem kontaktar jag om jag har frågor? Se först dokumentet Frågor & Svar. Om du har andra frågor om studien eller om dina rättigheter som studiedeltagare så kan du kontakta:

Ansvarig forskare: Joakim Dillner, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset.
E-post: hpvcenter@ki.se

Studiekoordinator: Miriam Elfström, Med. Dr., Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
E-post: miriam.elfstrom@sll.se

Bakgrundsinformation

Världshälsoorganisationen WHO uppmanade år 2018 till global utrotning av livmoderhalscancer:

“It is preventable. It is treatable. It is time to eliminate it”.
“Det går att förebygga. Det går att behandla. Det är dags att utrota det.”

Sverige idag: Vaccination och screening

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). För att förebygga cancer orsakad av HPV ingår HPV-vaccination i det svenska barnvaccinationsprogrammet och ges i årskurs 5. Vaccinet infördes för alla flickor år 2010 och inkluderar sedan 2020 även pojkar.

Screening används för att hitta kvinnor med risk att utveckla livmoderhalscancer för att tidigt kunna behandla eventuella cellförändringar. Det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer bjuder in alla kvinnor från 23-års ålder för testning mot HPV och cellförändringar.

Sveriges plan för utrotning av livmoderhalscancer

Sveriges riksdag beslutade den 14:e april 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer och programmet startades den 3:e maj 2021 genom att erbjuda HPV-vaccination tillsammans med HPV-screening.

Som ett första steg i en snabbare utrotning erbjuds nu kvinnor födda 1994-1998, vilka inte innefattades av barnvaccinationsprogrammet, HPV-vaccination i samband med HPV-screening vid ett antal barnmorskemottagningar, för så kallad “catch-up” vaccination.

För att ytterligare skynda på utrotningen av livmoderhalscancer kommer fler kvinnor att snabbare erbjudas HPV-vaccination tillsammans med ett självprovtest mot HPV, genom att använda några av vaccinationsmottagningarna mot Covid-19. Detta steg kommer att genomföras när Covid-19-vaccinationerna minskat i omfång någon gång under hösten 2021.

Målet är att livmoderhalscancer är utrotat i Sverige år 2025

Bild_utrota_HPV-Vacc

#utrotalivmoderhalscancer

 

 

LÄNKAR:

Region Stockholm – Ny satsning på vaccination mot HPV

Nätverket mot gynekologisk cancer – utrotalivmoderhalscancer

Svensk förening för obstetrik och gynekologi – Cervixcancerprevention C-ARG

Läkemedelsvärlden – Gratis HPV-vaccinering till fler

Cancerfonden – Livmoderhalscancer

 

 

Translations

Information på andra språk – Translations