Utrotning – Information om HPV-vaccin och screening

Världshälsoorganisationen WHO uppmanade år 2018 till global utrotning av livmoderhalscancer:

“It is preventable. It is treatable. It is time to eliminate it”.
“Det går att förebygga. Det går att behandla. Det är dags att utrota det.”

 

Sverige idag: Vaccination och screening

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). För att förebygga cancer orsakad av HPV ingår HPV-vaccination i det svenska barnvaccinationsprogrammet och ges i årskurs 5. Vaccinet infördes för alla flickor år 2010 och inkluderar sedan 2020 även pojkar.

Screening används för att hitta kvinnor med risk att utveckla livmoderhalscancer för att tidigt kunna behandla eventuella cellförändringar. Det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer bjuder in alla kvinnor från 23-års ålder för testning mot HPV och cellförändringar.

 

Sveriges plan för utrotning av livmoderhalscancer

Sveriges riksdag beslutade den 14:e april 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer och programmet startades den 3:e maj 2021 genom att erbjuda HPV-vaccination tillsammans med HPV-screening.

Som ett första steg i en snabbare utrotning erbjuds nu kvinnor födda 1994-1998, vilka inte innefattades av barnvaccinationsprogrammet, HPV-vaccination i samband med HPV-screening vid ett antal barnmorskemottagningar, för så kallad “catch-up” vaccination.

För att ytterligare skynda på utrotningen av livmoderhalscancer kommer fler kvinnor att snabbare erbjudas HPV-vaccination tillsammans med ett självprovtest mot HPV, genom att använda några av vaccinationsmottagningarna mot Covid-19. Detta steg kommer att genomföras när Covid-19-vaccinationerna minskat i omfång någon gång under hösten 2021.

Alla kvinnor födda 1994-1998 och som är bosatta i Region Stockholm kommer att erbjudas vaccination mot HPV med början den 4 oktober 2021.

 

Målet är att livmoderhalscancer är utrotat i Sverige år 2025

Bild_utrota_HPV-Vacc

#utrotalivmoderhalscancer

 

 

Informationsmaterial

Film om utrotning av livmoderhalscancer

Broschyr – Information till dig som ska få HPV-vaccin_sve

Frågor & Svar – Utrotning HPV

Studieinformation och Samtycke

Hälsodeklaration – HPV-vaccination

Kallelse – Cellprovtagning och vaccination

 

 

LÄNKAR:

Nätverket mot gynekologisk cancer – utrotalivmoderhalscancer

Svensk förening för obstetrik och gynekologi – Cervixcancerprevention C-ARG

Cancerfonden – Livmoderhalscancer

 

 

 

Translations

Information på andra språk – Translations