Örebro

Med start våren 2023 kommer alla kvinnor födda 1994-1999 i Region Örebro län att bli erbjudna kostnadsfri vaccination mot HPV i samband med ordinarie cellprov. Kallelsen som skickas till kvinnorna i målgruppen innehåller information och instruktioner hur de ska gå till väga för att vaccinerna sig.

Varför det är bra att vaccinera sig mot HPV

HPV-infektion kan leda till cellförändringar som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Att vaccinera sig och provta sig för HPV ger tillsammans ett bra skydd mot att utveckla livmoderhalscancer.

Forskning och samtycke för vaccination mot HPV

Karolinska Universitetssjukhuset i samverkan med de Regionala Cancercentra erbjuder kvinnor födda 1994-1999 att delta i en studie om samtidig vaccination mot humant papillomvirus (HPV) och cellprovtagning för HPV. HPV är ett vanligt sexuellt överförbart virus som kan ge cellförändringar som, om obehandlade, kan leda till livmoderhalscancer. Studien prövar om samtidig HPV vaccination och cellprovtagning kan minska förekomsten av livmoderhalscancer i Sverige.

Sedan 2010 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV inom skolvaccinationen (även pojkar från 2020), men kvinnor födda 1999 och tidigare har inte lika hög vaccinationsgrad. Innan 2019 användes också en äldre version av vaccinet som inte gav ett lika brett skydd.

Hjälp oss utrota livmoderhalscancer och tipsa gärna andra kvinnor i Region Örebro län som är födda mellan 1994 och 1999 om kostnadsfri vaccination mot HPV.

Fakta

Ca 1000 kvinnor i Region Örebro län får cellförändringar varje år

Ca 550 kvinnor i Sverige drabbas av livmoderhalscancer varje år

Ca 150 personer i Sverige dör av livmoderhalscancer varje år